• U bent hier:
 • Home
 • Opleiders en examens

Opleiders en examens

Stipel verzorgt geen opleidingen, examineert niet en geeft ook geen persoonscertificaten. Voor alle informatie over opleiding en examen kunt u terecht bij de bedrijven, welke u hieronder aantreft.

Covid-19 maatregelen

De examenbureaus en certificerende instellingen trachten de examens met inachtneming van de noodzakelijke hygiënemaatregelen zo spoedig mogelijk weer mogelijk te maken. Om de capaciteit te verruimen bieden de examenbureaus 2NEXTLEVEL en Aestimavi onder de verantwoordelijkheid van DNV-GL tijdelijk mogelijkheden om de examens (gedeeltelijk) op afstand af te nemen. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk om bij alle examenbureaus op de vertrouwde wijze examens af te leggen. Informeer bij het examenbureau of de certificerende instelling van uw keuze naar de mogelijkheden.

Gelet op de overheidsmaatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden ter bestrijding van het corona-virus gelden voor de certificatie in het kader van Stipel voorlopig de volgende richtlijnen.

Algemeen

1. De geldigheidstermijn van de certificaten mag met het oog op de overheidsmaatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden ter bestrijding van het corona-virus niet willekeurig worden verlengd.
2. De branches zullen komen met beleid om certificaten die na 12 maart 2020 verlopen en waarbij de certificaathouder door de omstandigheden geen examen heeft kunnen doen, verruimd te accepteren. Aan de certificaathouders wordt geadviseerd om het beleid van de branche-vertegenwoordigende organisaties te volgen (zie bijv. Nieuwsbrief BEIVIAG dd 26-03-2020).
3. Personen die niet beschikken over een certificaat, kunnen geen beroep doen op de verruimde acceptatie. Zij moeten wachten totdat zij hun examen voor initiële certificatie kunnen doen.
4. Certificaathouders die hun certificaat door hercertificatie willen behouden, moeten zich tijdig blijven aanmelden voor de hercertificatie. Dit kan bij de certificerende instellingen (DNV, Kiwa, Dekra) of bij één van hun exameninstellingen. Dit kan veilig en op afstand. Door tijdige aanvraag van de hercertificatie kan worden voorkomen dat de beoordeling van de vooropleidingseis of het resultaat van de basistoets verloopt. De examens zullen worden ingepland, zodra de omstandigheden dit toelaten.

Meer informatie onder de documenten op deze website.

Proefexamen

Stipel heeft een voorbeeldexamen die gebruikt kan worden om te oefenen. De demotoets kunt u gebruiken in uw voorbereiding op een van de Stipel-examens. De demotoets is ontwikkeld om u een beeld te geven van de vragen die u in de Stipel-examens kunt verwachten. Ook kunt u via deze demotoets kennismaken met TestVision, het toetssysteem.

Deze demotoets bevat 10 vragen, verdeeld over 3 blokken (LS, HS en VIAG/biogas).

Proefexamen maken

De kandidaten voor een examen op het gebied van de BEI BHS, BEI BLS en VIAG kunnen voor oefenmateriaal ook kijken op een site die door Enexis in de lucht is gebracht:

www.Enexisgame.nl

Certificerende instellingen

Het persoonscertificaat wordt verstrekt door een van de Certificerende Instellingen die een contract hebben met Stipel. Onderstaande Certificerende Instellingen voeren het certificatieproces uit.
Bij hen kunt u ook de geldigheid van een certificaat controleren.

Opleiders

Om uw kennis en kunde op peil te brengen en houden kunt u contact opnemen met een van de opleidingsinstituten. Zij verzorgen opleidingen die op het door u gewenste certificaat zijn afgestemd. En regelen dat u na afloop van de opleiding examen doet. Er is er altijd een bij u in de buurt:

Opleiders voor een certificaat Industrie Elektrotechniek (Hoogspanning en laagspanning)

Opleiders voor een BEI-BLS of VIAG-certificaat

Opleiders voor een BEI BHS-certificaat

De certificering voor BEI BHS is van start. Echter de meeste opleiders en examenbureaus die nu al voor BEI LS actief zijn moeten – als zij ook BEI BHS gaan verzorgen – hun organisatie daar nog voor inrichten. Hieronder staan de bedrijven vermeld waarvan bekend is dat zij BEI BHS gaan uitvoeren.

Examenbureaus

Als u al over voldoende kennis en vaardigheden beschikt, dan kunt u ook rechtstreeks inschrijven voor een Stipel-examen bij een erkend examenbureau.

Examen voor een certificaat op basis van NEN 3140/3840 (Industrie)

 • Aestimavi
  Hoogspanning: IVWV – VP – VOP
  Laagspanning: IVWV – VP – VOP – Insp
 • Bepect
  Hoogspanning: IVWV – BD – VP – VOP
  Laagspanning: IVWV – VP – VOP 
 • IBEX
  Hoogspanning: IVWV – BD – VP – VOP 
  Laagspanning: IVWV – VP – VOP
 • ITV
  Hoogspanning: IVWV – BD – VP – VOP
  Laagspanning: IVWV – VP – VOP – Insp
 • Certiprotect
  Hoogspanning: IVWV – BD – VP – VOP
  Laagspanning: IVWV – VP – VOP
 • Koninklijke Marine
  Hoogspanning: IVWV – VP – VOP
  Laagspanning: IVWV – VP – VOP
  Eindgebruikers: IVWV – VP

Examen voor een certificaat op basis van BEI-BLS of VIAG 

 • Nedac bv
  BEI: THP t/m WV
  VIAG: THP t/m WVnetten
 • KWR Exergie
  BEI: alle certificaten
  VIAG: alle certificaten
 • IBEX
  BEI: alle certificaten
  VIAG: alle certificaten incl. VI Biogas
 • ITV
  BEI: alle certificaten
  VIAG: alle certificaten
 • Bepect
  BEI: alle certificaten
  VIAG: alle certificaten incl. VI Biogas
 • KIWA
  VIAG: alle certificaten
 • Enexis
  BEI: alle certificaten
  VIAG: alle certificaten incl. VI Biogas
 • Certiprotect
  BEI: alle certificaten
  VIAG: alle certificaten
 • 2 NEXT LEVEL bv
  BEI: THP t/m WV
  VIAG: THP t/m WV

Examen voor een certificaat op basis van BEI BHS

De kennis en kunde die nodig is om een certificaat te halen is vastgelegd in certificatieschema’s, welke u vindt onder Alle documenten.