• U bent hier:
  • Home
  • Nieuws
  • Wisseling voorzitterschap Stipel

Wisseling voorzitterschap Stipel

Binnenkort heeft Stipel-voorzitter Han Smits alle tijd voor zijn activiteiten voor cultureel erfgoed en het klussen bij zijn zonen. Na zeven jaar neemt hij afscheid van Stipel en draagt hij zijn taken over aan Eric Weerepas. De twee kennen elkaar uit de tijd dat ze samen bij Strukton werkten. Hoe kijkt Han terug, en waar staat Stipel nu Eric zijn taken overneemt?

Natuurlijk moment

“Je moet nooit te lang in een bestuur blijven zitten”, begint Han. “Dat gaat ten koste van je creativiteit en daar wordt geen enkele organisatie beter van.” Na zeven jaar vindt Han het dan ook mooi geweest. “Toen ik begon deed de cultuur wat ouderwets aan. Dat had wel iets speciaals. Maar aan de andere kant mogen de ontwikkelingen bij Stipel ook niet stil staan. Mijn afscheid voelt als een natuurlijk moment. We hebben een goede zelfanalyse gedaan en een nieuwe voorzitter en bestuurslid gevonden Zij gaan de verdere ontwikkeling die we hebben ingezet vormgeven.”

Terugblik

Tijdens het voorzitterschap van Han zijn de energiebedrijven bij elkaar gebracht. “Alle neuzen staan dezelfde kant op staan. Dat we dat samen bereikt hebben is het allerbelangrijkste. Daar kijk ik tevreden op terug. Ik had er alle vertrouwen in dat we met z’n allen door een deur zouden kunnen. En dat is gelukt.” Een ander punt waar Han met een prettig gevoel op terugkijkt, is de motivatie van de leden in de verschillende commissies. “Iedereen zet zich voor de volle honderd procent in. En dat terwijl je het werk toch vaak naast je normale baan moet doen.”

Kansen

Han ziet ook nog wel kansen voor Stipel om de certificering verder door te ontwikkelen. “Het is toch gek dat wanneer je als monteur in de industrie overstapt naar de energiebranche, je voor gelijksoortige schema’s opnieuw examen moet doen? Dat is echt iets voor het nieuwe bestuur.” Naast de positieve punten heeft Han ook opbouwende kritiek. En dan met name op het sociale vlak. “De Raad van Belanghebbenden komt ieder jaar een paar keer bij elkaar. Ik betrap me erop dat ik niet alle mensen persoonlijk goed ken. Dat is jammer, want binnen het bestuur kennen we elkaar goed. En dat komt de samenwerking in veel gevallen ten goede. In het persoonlijk leren kennen van de leden van de Raad van Belanghebbenden zou het bestuur nog wel een slag kunnen slaan.”

Comfortzone

Binnenkort draagt Han zijn taken over aan Eric. Eric heeft sinds 1997 verschillende functies bij Strukton gehad. Nu is hij eindverantwoordelijk voor alle onderhoudscontracten binnen Nederland.  De energiebranche is nieuw voor hem, het voorzitterschap niet. Eric: “Ik ga echt uit mijn comfortzone door deze functie bij Stipel aan te nemen.” Maar dat gold ook voor Han toen hij begon. Han: “Het is een complexe wereld; je hebt tijd nodig om de structuren te begrijpen. Daarom heb ik ook een tip voor Eric: wees geduldig, maar niet gezapig. De energiebranche is geen branche van snelle veranderingen. Sommige veranderingen nemen jaren in beslag. Maar uiteindelijk zie je toch wat gebeuren.”

Eric ziet in het voorzitterschap een enorme uitdaging: “Het is voor mij een compleet nieuwe wereld. En deze wereld wil ik zo snel mogelijk te doorgronden. Hij ziet voor zichzelf een duidelijke taak weggelegd: “De krapte op de arbeidsmarkt is enorm. Mensen switchen snel van baan. Uniformiteit in certificering werkt dan in ieders voordeel: het is toch fijner dat je Stipel-certificaat ook op andere plekken geaccepteerd wordt? In de railwereld is het gelukt om verschillende partijen met elkaar te verbinden. Je hanteert dezelfde principes: iedereen veilig uit en thuis. Dan is het wel zo fijn als ook iedereen aan dezelfde veiligheidseisen voldoet en dezelfde certificaten op zak heeft. Daar valt nog een wereld te winnen.”