• U bent hier:
  • Home
  • Nieuws
  • ‘Wij vertellen het grote verhaal en wat dat betekent’

‘Wij vertellen het grote verhaal en wat dat betekent’

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Voortgekomen uit het voormalige UNETO-VNI staat de vereniging voor vakmanschap binnen de branche. Met de energietransitie voor de deur heeft de organisatie een belangrijke taak in het beschikbaar stellen van de juiste informatie en het meedenken in oplossingen voor de 5.000 leden. Thomas Piessens is programmamanager Energie en Klimaat en vertelt over de rol van Techniek Nederland in het kader van de energietransitie.

Mogelijk maken

Thomas zet zich iedere dag in om de energietransitie zo goed mogelijk te faciliteren door de leden te adviseren en zo goed mogelijk te begeleiden. “De installatiebranche moet er straks voor zorgen dat de energietransitie mogelijk gemaakt wordt. Dat zit deels in de toepassing van techniek, een cv-ketel is iets heel anders dan een warmtepomp. Maar ook in de ketenprocessen, we moeten versnellen om de klimaatdoelstellingen te halen. We weten in grotendeels waar we heen gaan, maar op regionaal en lokaal niveau is dit nog geen uitgemaakte zaak is. Alle technische opties hebben we nodig: van warmtenetten en groen gas tot en met warmtepompen en wellicht ook waterstof. Wat we nu met name doen is onze leden dit verhaal uitleggen, wat staat ondernemers te wachten. En wat betekent dat voor de werknemers van een bedrijf?”

Kans

Je voorbereiden op een toekomst die nog grotendeels onduidelijk is lijkt een moeilijke opgave. Maar Thomas ziet er een kans in. “Het is nu de tijd om te innoveren, te kijken hoe je anders kunt werken en welke toepassingen het beste ingezet kunnen worden. ”We zijn met z’n allen op onbekend terrein, maar één ding is zeker: de energietransitie is onomkeerbaar en de techniekbranche is onmisbaar om de klimaatdoelstellingen te realiseren.  Maar we kunnen het niet alleen, daarom brengen wij als spin in het web partijen bij elkaar. Zo hebben we samen met de gemeente Zoetermeer ‘Techaton’ georganiseerd.”

Een wijk in Zoetermeer is aangewezen als proeftuin waarin installateurs, studenten van hogescholen en het mbo samen kijken naar oplossingen om de wijk van het aardgas af te krijgen. “Dit zijn belangrijke stappen, scholen krijgen beter zicht op wat de branche nodig heeft en de branche maakt gebruik van studenten die weer met een frisse blik naar een situatie kijken. Een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven!” De voorstellen worden door de gemeente serieus bekeken op techniek, kosten en haalbaarheid en wellicht ook uitgevoerd.

De energietransitie mogelijk maken is een grote opgave, zeker als je je bedenkt dat snelheid, vakmanschap en veiligheid niet altijd hand in hand gaan. Vakmanschap betekent ook veilig werken en risico’s uitsluiten, dat moet altijd topprioriteit zijn”, besluit Thomas.