• U bent hier:
  • Home
  • Nieuws
  • Van de bestuurstafel | Meertaligheid

Van de bestuurstafel | Meertaligheid

Soms komt een discussie plotseling op een keerpunt. Al enige jaren klinkt uit de markt de roep om Stipel-certificatie in het Engels. De redenen daarvoor zijn evident: de economie en de werkvoer zijn in de afgelopen decennia vergaand geïnternationaliseerd en door de schaarste aan gekwalificeerde werknemers betreden steeds meer anderstaligen de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is voor een kleine, maar groeiende groep van kandidaten niet meer vanzelfsprekend om in het Nederlands examen te doen.

Aanvankelijk heeft Stipel de vraag om examens in het Engels afgehouden. De voornaamste reden is dat de veiligheid niet gediend is met meerdere talen op de werkvloer. De communicatie rondom het werkplan en uitvoering moet immers vlekkeloos tussen de betrokkenen verlopen. Het is in de regelgeving rondom arbeidsomstandigheden gebruikelijk dat de afspraken in de taal van het eigen land worden uitgewerkt. De Stipel-certificatie is daarom gebaseerd op normdocumenten, zoals de NEN 3140/3840 en de BEI en VIAG, die uniek voor Nederland bedoeld zijn.

Uitsluitend voor het toepassingsgebied van NEN 3140/3840 begint zich geleidelijk toch een kentering af te tekenen. Onder de deskundigen is er consensus ontstaan dat de mogelijkheden voor Stipel-certificatie in het Engels serieus onderzocht moeten worden. Deze koerswijziging hangt nauw samen met de het feit dat het steeds meer voorkomt dat opdrachtgevers een Stipel-certificaat vereisen. Het aantal certificaathouders neemt toe en de noodzaak voor anderstaligen om hun competenties met een Stipel-certificaat aan te tonen neemt daarmee ook toe.

Wat er ook uit ons onderzoek naar het gebruik van Engels zal blijken, het is nu al duidelijk dat we er niet zijn door de huidige documenten en examens simpelweg te vertalen. We zullen de benodigde Engelstalige expertise aan ons moeten binden en we zullen onze profielen voor een eventuele uitbreiding van onze doelgroepen moeten screenen. In het komende jaar zitten we met vertegenwoordigers van opdrachtgevers uit de industrie om tafel en er lopen initiatieven om de examenvragen kritisch onder de loep te nemen. Het perspectief van Stipel-examens in het Engels zal daaraan een innovatieve impuls kunnen geven.

Do you want to know more about Stipel? See the article on our website: www.stipel.nl/english