• You are here:
  • Home
  • Nieuws
  • Van de bestuurstafel | Internationale kwaliteitseisen

Van de bestuurstafel | Internationale kwaliteitseisen

In 2018 werken we aan een aantal vernieuwingen binnen de kaders van onze bestaande regelingen. Het beleid van Stipel is er sinds het begin op gericht om de persoonscertificatie aan de internationale kwaliteitseisen te laten voldoen. We werken immers voor een branche die veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. In Nederland is Stipel in zoverre uniek dat we deze kwaliteitsstandaard vrijwillig nastreven, want in andere branches gebeurt dat alleen door een wettelijke verplichting.

Het examineren volgens de internationale eisen betekent dat de certificerende instellingen en hun exameninstellingen moeten zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, die hierop als zelfstandig bestuursorgaan toeziet. Op het ogenblik zijn onze certificerende instellingen geaccrediteerd voor 7 van de 89 schema’s. Er is dus flink wat werk te verzetten om onze beleidsdoelstelling te halen.

Het grote aantal schema’s komt voort uit de behoefte van de markt om elektrotechnici op uiteenlopende werkvelden op passende wijze te beoordelen. Om deze schema’s extern te kunnen laten beoordelen is het van belang om een aantal schema’s te integreren en daarmee het aantal afzonderlijke documenten terug te brengen.

Op het ogenblik werken de deskundigen aan de integratie van 16 schema’s op het basisdomein tot één algemeen schema. Op het domein van distributienetwerken onder hoogspanning wordt ook gewerkt aan de beperking van het aantal documenten. Bij de integratie van de schema’s blijven de bestaande aanduidingen van bevoegdheden en toepassingsgebieden bestaan zolang de markt daaraan behoefte heeft. De integratie van de schema’s en de accreditatie van de certificerende instellingen vergt een lange adem.

Ondertussen blijven we goed op de belangen van onze certificaathouders letten. Een regelmatig gestelde vraag betreft de geldigheid van de certificaten. De certificerende instellingen houden hiervoor een openbaar register bij, maar het is voor vraagstellers niet altijd duidelijk waar ze moeten zijn. We streven daarom naar een centraal certificaatregister waarin iedereen na het invoeren van een aantal relevante gegevens de geldigheid van een certificaat kan controleren. In de loop van 2018 hopen we het register in gebruik te kunnen nemen.

Mark Polman