Van de bestuurstafel

Op het moment dat ik de pen oppak om namens de bestuurstafel een kerstgroet te schrijven, worden we opgeschrikt door een krantenbericht over een elektrocutie bij werkzaamheden rond een laadpaal (Assendelft, 8 december). De hulpdiensten waren volgens de krant massaal uitgerukt en de politie mocht geen nadere mededelingen doen. Het voorval plaatst een willekeurige werkdag, die we toevallig ook hadden afgesloten met een bestuursvergadering, meteen in een ongemakkelijk perspectief.

We zeggen vaak dat we onze regeling hebben opgezet om te zorgen dat iedere werknemer ’s avonds weer veilig thuiskomt. Blijkbaar slagen we daar als keten niet altijd in. Regelmatig wordt Stipel benaderd door partijen die zich afvragen hoe ze werknemers passend kunnen trainen en certificeren. Allerlei vragen spelen dan door het hoofd. Kunnen we met onze oplossing ongevallen daadwerkelijk voorkomen? Is die oplossing voor iedereen bereikbaar? Het plaatsen van laadpalen is booming business, maar er is op meerdere terreinen een grote vraag naar energietechnici. We kregen in de afgelopen tijd ook vragen van partijen die werken aan kabels voor telecommunicatie. Die kabels staan ook onder spanning en ze lopen vaak door en langs de kasten en huisjes waarin ook de distributie van elektriciteit plaats vindt. Waar hebben we de veiligheid van deze monteurs ondergebracht? De techniek waarmee we ons omringen, elektrificeert in hoog tempo en bijna wekelijks is in de kranten te lezen dat onze netwerken voor transport en distributie van elektriciteit tegen de grenzen van hun capaciteit lopen. Dagelijks gaan monteurs aan de slag bij windmolens, zonnepanelen en batterijsystemen. Kennen zij de gevaren? Hebben we als Stipel deze groepen duidelijk in beeld? Zonder expliciet aan dit soort vragen te refereren zegt onze scheidende voorzitter zeer terecht dat Stipel niet gezapig mag zijn en het is duidelijk dat onze nieuwe bestuursleden een verantwoordelijke taak op zich hebben genomen. Op dit moment gaan onze gedachten vooral uit naar de personen die helaas bij een veiligheidsincident betrokken raakten. We wensen daarnaast iedereen die zich via Stipel voor de veiligheid blijft inspannen, een gezegend kerstfeest en een gezonde werklust voor het komende jaar.