• U bent hier:
  • Home
  • Nieuws
  • Van de bestuurstafel | Het slagingspercentage groeit

Van de bestuurstafel | Het slagingspercentage groeit

De economie is in het tweede kwartaal door een dal gegaan. Binnen Stipel zagen we een terugval in het aantal afgenomen examens en daardoor waren er minder geslaagde kandidaten. De terugloop bedroeg in het domein industrie ongeveer 40 % en in het netbeheer werd ongeveer 60 % minder vaak examen gedaan.

De effecten waren waarschijnlijk ongelijk verdeeld en we vermoeden dat sommige examenbureaus zich snel hebben aangepast, terwijl andere bureaus langere tijd een pas op de plaats hebben moeten maken. Inmiddels verwachten we dat we snel op de oude niveaus terugkomen. Hoewel iedereen afhankelijk blijft van de omstandigheden, zouden de laatste vier maanden van het jaar voor een inhaalslag kunnen zorgen.

Zoals in voorgaande berichten is aangegeven, liggen de slagingspercentages voor onze toetsen op het gewenste niveau. Een toets waarvan het slagingspercentage niettemin graag hoger zouden zien, is de basistoets voor de industrie. De vragen van de toets zijn rond de vorige jaarwisseling inhoudelijk gescreend en inmiddels kunnen we daarvan de positieve resultaten zien. Het slagingspercentage is van 50 % naar ruim 60 % opgelopen. Het blijft nog steeds een lastige toets om te maken, maar we weten nu dat de toets inhoudelijk in orde is en kunnen dus vervolgstappen gaan zetten.

De volgende stap is om de eisen van de basistoets voor de industrie verder te ontwikkelen, zodat we de opleiders beter in staat stellen om de kandidaat gericht te instrueren over de stof die in de toets aan de orde komt. De verheldering van de eisen gebeurd in nauw overleg met de grootste stakeholders in de industrie. Het blijkt een intensief project te zijn en gelukkig krijgen we veel input en support vanuit de branches, die zich bewust zijn van nut en noodzaak van de operatie.

Uiteindelijk richten we onze ogen weer op de toekomst en onderzoeken we op het ogenblik of het haalbaar is de toetsen voor het domein industrie ook in het Engels aan te bieden. In dit kader spreken met de belanghebbende partijen en nodigen we iedereen die hieraan een bijdrage wil leveren om met ons contact te leggen.