Gevolgen Corona-virus

Het komt niet vaak voor dat we in het redactioneel van StipelMagazine moeten ingaan op de actualiteit van de dag, maar de corona-crisis gaat ook aan de deur van Stipel niet ongemerkt voorbij. Verschillende examenlocaties zijn op moment van schrijven al gesloten. De genomen maatregelen gelden voor meerdere weken en worden mogelijk verder uitgebreid. Het is niet denkbeeldig dat onze certificaathouders hiervan gevolgen gaan ondervinden. Het bedrijfsleven heeft bij Stipel al aan de bel getrokken, omdat het voorziet dat de certificaten van hun werknemers verlopen voordat ze in de gelegenheid zijn geweest om examen te doen.

Onder de kwaliteitseisen die gelden voor de certificatie, is het onwaarschijnlijk dat certificaten willekeurig verlengd worden. In geval van nood ligt de oplossing eerder bij de marktpartijen, die afspraken kunnen maken over de acceptatie van certificaten. In het domein van de industrie biedt het regime de nodige ruimte en in het domein van het netbeheer zal een eventuele oplossing van de netbeheerders moeten komen. Het is dus van belang om de communicatie van die zijde te blijven volgen. Voor alle certificaathouders zelf geldt dat ze de hercertificatie op tijd moeten blijven aanvragen, zodat het resultaat van de basistoets of de vooropleidingseis geldig blijft. Dit kan altijd veilig en op afstand. De toetsen kunnen daarna op een geschikt moment worden afgenomen.

Buiten de zorgen van de dag richten de deskundigen van Stipel zich vooral op de veiligheid op de lange termijn. Onze partners zijn onveranderlijk actief om trainingen en opleidingen te stimuleren. In dit kader raden we iedereen aan om te kijken in de OTIB Etalage, die later deze maand onderdeel van Wij Techniek is. In de afgelopen maanden is bovendien aandacht besteed aan de inhoud van de basistoetsen en dit zal worden gevolgd door een verdieping van de eisen, zodat trainers en opleiders nog gerichter met hun kandidaten aan de slag kunnen. Voor de kandidaten hebben we daarnaast de Demotoets beschikbaar gemaakt. Hier kan op een realistische manier kennis worden gemaakt met de inhoud van de vragen en de veelvoorkomende vraagvormen. Succes en gezondheid namens het bestuur en laten we contact houden via onze pagina op LinkedIn.