Buiten met | TM Techniek

Aan de Trekvogelweg in Amersfoort werkt uitvoerder Erik Heijnekamp met een ploeg aan het vervangen van de elektriciteitskabel, gas- en waterleiding. Erik noemt het vervangen van leidingen ‘brossanering’; brosse materialen die vroeger gebruikt werden kunnen een risico geven op lekkages. Om dat te voorkomen worden ze vervangen door kunststof varianten.

Werk

Hiermee kunnen de bewoners in de wijk weer een heel aantal jaar vooruit. De kerntaken van TM Techniek bestaan uit het zoveel mogelijk vervangen van hoofdleidingen, dienstleidingen en nieuwe leidingen aanleggen. Het bedrijf heeft zo’n 50 man in dienst en huurt met regelmaat externen in als dat nodig is. Toeval of niet, tijdens ons bezoek komt ook een medewerker van Stedin langs om te kijken of alles veilig gebeurt.

Veilig

Erik: “Zoals je ziet krijgen we met regelmaat controle of we de werkzaamheden veilig uitvoeren. We moeten vanuit de opdrachtgever en de netwerkbedrijven aan veel regels voldoen. Daarvoor is een goed contact met de mannen en de mogelijkheid om er met elkaar op een normale manier over te praten heel belangrijk. We proberen bij iedereen zo veel mogelijk veiligheidsbewustzijn te creëren. Geen politieagent te spelen, maar het gesprek aangaan.

Bekijk de video van Erik en zijn collega Martin van de Lagemaat.