• U bent hier:
  • Home
  • Nieuws
  • Van de bestuurstafel | Veilig een nieuw decennium in

Van de bestuurstafel | Veilig een nieuw decennium in

De woorden energiebranche en transitie lijken ondertussen wel synoniemen te worden. Je kunt geen krant meer openslaan of de beide woorden vallen in dezelfde context. Ook de laatste editie van Stipel Magazine staat weer vol met verhalen van enthousiaste vakmensen over de energietransitie. De veranderingen vinden in het veld plaats, maar hebben ook hun weerslag op Stipel. Op het ogenblik worden er pilots gedraaid met aanvullende modules op de examens voor gastechnici die werken met biogas. De kenmerken van het gas zijn immers anders en een bijkomend risico is dat de werknemer in aanraking komt met biologische agentia, zoals mogelijke ziekteverwekkers dan heel technisch genoemd worden. Het is waarschijnlijk nog maar een klein voorbeeld van de ingrijpende veranderingen waarmee de branche te maken krijgt.

Iets wat de meerderheid van de vakmensen waarschijnlijk minder passioneert, maar wat toch belangrijk is, is de administratieve transitie die zich binnen Stipel voltrekt. In de afgelopen maanden is de laatste hand gelegd aan STIPEL 10001:2019a Centraal schema, dat per januari 2020 in werking treedt en waarmee een lange lijst aan oude documenten vervalt. De introductie van het Centraal schema is in principe omzetting van bestaande regels, maar toch impliceert het document een paar vernieuwingen. De certificaathouders zullen de meest tastbare vruchten kunnen plukken van de nieuwe afspraak dat het certificaat 10 werkdagen na het laatste examenmoment beschikbaar moet zijn. Uiteraard alleen als de kandidaat slaagt en aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Iets wat de kandidaat niet meteen zal merken, maar waar hij wel voordeel van heeft, is de nieuwe regel dat alle examens aan de kwaliteitseis van ISO 17024:2012 moeten voldoen. Dit betekent dat we in toenemende mate zullen toezien op de onafhankelijkheid en gelijkheid van de examens. Voor 2020 geldt dat we zullen vasthouden aan kwaliteit en onze bijzondere aandacht laten uitgaan naar de examinatoren, want voor hen verandert er ondertussen veel. Een vluchtige blik op de documenten leert dat in het afgelopen jaar tenminste alle titels veranderd zijn! Namens het bestuur wens ik onze certificaathouders een voorspoedig 2020 en onze examinatoren een aangename lectuur: https://www.stipel.nl/home/alle-documenten/