• U bent hier:
 • Home
 • Nieuws
 • Van de bestuurstafel | Terugblik 2021

Van de bestuurstafel | Terugblik 2021

De boeken over het kalenderjaar 2021 zijn inmiddels gesloten en we kijken terug op een jaar dat met 16.248 verstrekte certificaten vruchtbaarder was dan ooit. Hierbij heeft de inhaalslag na het eerste coronajaar zeker een rol gespeeld, want in 2020 registreerden we een teruggang van ongeveer 20%. Toch zien we op alle gebieden een gestage toename van het aantal gecertificeerde personen, omdat de vraag naar energietechnici onverminderd hoog blijft.

In het vierde kwartaal van 2021 hebben we mooie slagingspercentages gezien. De getallen zijn onderling niet helemaal vergelijkbaar, omdat het geheel andere toetsen voor verschillende domeinen betreft, maar de percentages liggen voldoende hoog om te spreken van een onderscheidende en haalbare toets. Een analyse van de getallen na herkansingen wijst bovendien uit dat we de meeste monteurs uiteindelijk aan het werk mogen laten gaan.

Slagingspercentages theorietoetsen

 • NEN 3140/3840 76%
 • BEI BHS 84%
 • BEI BLS 89%
 • VIAG 90%

Slagingspercentages praktijktoetsen

 • NEN 3140/3840 76%
 • BEI BHS 84%
 • BEI BLS 90%
 • VIAG 98%

Onze deskundigen zijn ondertussen onverminderd bezig om de examens te laten blijven aansluiten bij de eisen van de tijd. Op het domein van NEN 3140/3840 werken we aan de modernisering van de toetstermen om onze examencommissie meer handvatten te geven voor de juiste vragen en ook de opleiders en training inzicht te geven op welke onderwerpen we de voorbereidende trainingen verder kunnen ontwikkelen. In het domein van het netbeheer zien we dat de praktijkopdrachten bovengemiddeld voldoen aan de wensen en dat is aanleiding om een visie te ontwikkelen op het beheer van de praktijkopdrachten BEI BLS en VIAG, zodat onze kandidaten de best mogelijke opdrachten voorgelegd krijgen.

Dit is ook het laatste stukje “Van de bestuurstafel” in de oude vorm. Vanaf 2015 is Stipel Magazine ieder kwartaal verschenen en vanaf dit jaar stappen we af van deze gewoonte. In het vervolg verschijnt Stipel Magazine alleen als het nieuws daarom vraagt en spelen we met thema-edities in op actuele ontwikkelingen. Ondertussen zetten we onze redactionele capaciteit in om de website te vernieuwen en onze belanghebbenden op het gewenste moment van dienst te zijn.