• U bent hier:
  • Home
  • Nieuws
  • Van de bestuurstafel | Examen een hindernis?

Van de bestuurstafel | Examen een hindernis?

Een examen is per definitie een hindernis. De toets moet er immers voor zorgen dat alleen de kandidaten die aantoonbaar beschikken over de vereiste competenties, in bezit komen van een certificaat. Toch komt het voor dat de kandidaat en zijn werkgever de indruk hebben dat de certificatie een onredelijke belemmering vormt. Een nauwkeurige bestudering van de examenresultaten laat echter zien dat dit beeld niet correct is. Het slagingspercentage ligt voor de theorietoetsen namelijk op 80% en voor de praktijktoetsen op 80% (industrie) tot 92% (netbeheer). Uit diepere analyse van de resultaten blijkt bovendien dat kandidaten die niet slagen, ook daadwerkelijk te veel kennis en vaardigheden missen om veilig te kunnen werken.

We hebben dus hoge slagingspercentages, maar een andere hindernis waar kandidaten tegenaan kunnen lopen, is de toelating tot de certificatie. In het kader van de toelatingseis wordt getoetst of de kandidaat over voldoende technische kennis bezit om veilig te kunnen werken. In het domein industrie wordt voor de toelating een theorietoets afgenomen waarvoor gemiddeld bijna 60% van de kandidaten slaagt. Het is best een pittige toets, maar de inhoud is recent inhoudelijk gescreend en de toets ligt op het gewenste niveau. In het domein netbeheer wordt geen toets afgenomen, maar kijken we naar de vooropleiding. De vooropleidingseis wordt niet door Stipel opgesteld, maar volgt uit de regelgeving van de netbeheerders, namelijk de BEI en de VIAG. De kandidaten die problemen ondervinden met de vooropleiding, worden dus niet gehinderd door de examens van Stipel, maar door de regelgeving die door de branche is opgesteld.

In de afgelopen maanden werden de kandidaten bovendien gehinderd door de uitzonderlijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. De examens hebben tijdens deze periode nooit volledig stilgelegen en bovendien zijn er vanaf mei 2020 mogelijkheden gekomen om de examens met een examinator op afstand af te nemen. De ervaringen hiermee zijn goed en wellicht leidt dit op termijn tot verbeteringen van de examens. Meerdere examenbureaus hebben de deuren inmiddels weer geopend en we verwachten dat er vanaf 1 juli 2020 weer voldoende capaciteit is om ongehinderd examens af te leggen.