• U bent hier:
  • Home
  • Nieuws
  • ‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder’

‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder’

Eind 2019 ondertekenden de negen netbeheerders, Bouwend Nederland en Techniek Nederland de ‘Governance Code veilige energienetten’. Oftewel een set afspraken om samen te werken aan veilige energienetten en preventief richting te geven aan Arbovraagstukken. Het idee is niet helemaal nieuw, in 2018 ontstond er al een initiatief in de bouw. Jeroen Grond, directeur veiligheid gezondheid milieu en kwaliteit bij Stedin, heeft er in de rol van voorzitter voor gezorgd dat alle neuzen dezelfde kant op gingen.

Eenheid

Het is nogal een uitdaging om alle partijen het eens te laten zijn over hoe je moet werken om te komen tot veilige netten. Niemand zal zeggen dat hij of zij hier niet al alles aan doet, maar iedereen geeft daar een eigen invulling aan. “We hebben dan ook geen ambitie om alle partijen in een keurslijf te stoppen”, begint Jeroen. “Ik noem het ook wel ‘eenheid in verscheidenheid’. We gaan niet ineens allemaal in dezelfde veiligheidskleding lopen. Maar we werken wel samen aan sectorbrede thema’s, waar we allemaal mee te maken hebben. Denk aan onderwerpen als benzeen of chroom 6.”

Inspiratie

De netbeheerders hebben zich laten inspireren door de Governance Code die de bouwsector ontwikkeld heeft. Maar er is ook een duidelijk verschil. “Er lag een goed en duidelijk verhaal. We werken nauw samen met de aannemerij dus hoe prettig is het dat er nu twee documenten liggen die qua inhoud, uitstraling en woordkeuze in veel opzichten overeenkomen. Inhoudelijk is er wel een verschil, in de bouw zijn de regels gericht op uniformiseren en bij ons op harmoniseren.”

Werkbaar

Grond is van mening dat regels het werk niet onnodig in de weg moeten zitten. Regels moeten zo zijn dat de monteur buiten er baat bij heeft. Regels moeten op elkaar aansluiten. Voorheen was er veel ruimte voor ‘eigen beleid’, wat leidt tot frustraties en onveilige situaties. Op deze manier verenigen we de sector en komen de Arboregels en BEI en VIAG allemaal met elkaar overeen. De afspraken die wij met elkaar samen maken door de nieuwe Governance Code komen straks via de BEI en VIAG in de Arbocatalogus terug. Dit moet het werk voor degene die de regels uitvoert een stuk makkelijker maken.

Thema’s

“We hebben besloten om ieder jaar met een thema aan de slag te gaan. Voor dit jaar is dat ‘veiligheid in en om de sleuf’. Daar valt dus ook het onderwerp graafschades onder. Met elkaar gaan we aan de slag om de veiligheid te verbeteren. Dat is echt niet altijd makkelijk hoor, je moet bereid zijn soms wat van je autonomie op te geven en ook kritische vragen te stellen over de afspraken die je maakt. Mijn motto hierin is ‘alleen ga je sneller maar samen kom je verder’, besluit Jeroen.