• You are here:
  • Home
  • Nieuws
  • 10 jaar veiligheid nu in een boek

10 jaar veiligheid nu in een boek

Het eind van het jaar is een mooi moment om terug te kijken op de afgelopen 10 jaar. We hebben heel wat bedrijven bezocht. Met maar één doel, het gesprek aangaan over veiligheid. En zoals de titel van het boek al aangeeft is iedereen waarmee we gesproken hebben het eens: veiligheid gaat boven alles. De manier waarop invulling aan dit onderwerp gegeven wordt, verschilt per bedrijf. En dat maakt het meteen boeiend. Wat kunnen we van elkaar leren?

Visie en uitvoering
Hoe dat in de praktijk werkt laten we zien in de keet van de week en de klusbus. Het geeft een totaalbeeld, het management dat de kaders schept en de mensen in de uitvoering die het beleid in de dagelijkse praktijk toepassen. Het levert niet alleen mooie beelden op maar zet veiligheid op een andere manier letterlijk in de schijnwerpers. Na 10 jaar kunnen we concluderen dat veiligheid geen statisch begrip is maar echt leeft en ook een onderwerp is dat in beweging is. Nieuwe veiligheidsinzichten, door onder andere te leren van ongevallen, maakt dat er altijd iets over veiligheid te zeggen of te vinden valt. Over het onderwerp raken we nooit uitgesproken.

Iedereen die in de afgelopen jaren meegewerkt heeft ontvangt een exemplaar. Het is een handreiking om het gesprek levend te houden en continu te kijken waar of wat er veiliger kan. Zijn we dan nooit tevreden? Eigenlijk niet nee. We zijn tevreden als er nooit meer een ongeval plaatsvindt en gevaarlijke situaties niet meer aan de orde zijn. Een streven van heel veel bedrijven en tegelijkertijd een onmogelijke opgave. Toch is het streven naar 0 ongevallen iets is dat we allemaal willen. Houd dat vast. Lees het boek eens door en kijk wat vandaag nog anders of beter kan. Een exemplaar bestellen? Dat kan uiteraard door een e-mail te sturen naar info@stipel.nl

In het nieuwe jaar praten wij graag verder over dit boeiende onderwerp, tijdens een gesprek voor de rubriek ‘Visie’ of een ander moment. Rest ons nog iedereen hele prettige kerstdagen te wensen een veilig en gezond nieuw jaar.

Tot binnenkort!

Namens het bestuur

René Weij
Secretaris